Centelles


Habitatge

L’OBRA

Habitatge unifamiliar aïllat a  Centelles (Osona) de nova construcció, construït amb façanes d’obra vista i peça prefabricada de formigó, i materials de primera qualitat.

GaLERIA