Masies de Roda


Casa de pagès

L’OBRA

Reforma integral de casa de pagès a Masies de Roda (Osona), conservant parets de tàpia i tornant a construir llindes i brancals en noves obertures. Sorrejat i restauració d’elements arquitectònics singulars, combinat amb la nova construcció de forjats i coberta. Instal·lació de calefacció per terra radiant amb geotèrmia i cuina i banys de primera qualitat.

GaLERIA