Gurb


Habitatge

L’OBRA

Nova construcció d’habitatge unifamiliar aïllat, amb algunes característiques d’habitatge “passivhaus”. Habitatge amb envolvent de SATE, tancaments de triple vidre minimitzant ponts tèrmics, climatització de l’aire interior amb aerotèrmia i terra radiant.

GaLERIA