Centelles


Edifici històric

L’OBRA

Construcció d’edifici històric catalogat al centre de Centelles (Osona), reconstruint les façanes tal com eren.

GaLERIA