Tiana


Habitatge

L’OBRA

Rehabilitació d’habitatge unifamiliar a Tiana (El Meresme), mantenint l’essència de l’habitatge antic i realitzant noves obertures a façanes.

GaLERIA